Monday, January 10, 2005

SERI AH

DATA UNTAI KELUARGA SERI AH

KODE NASAB, NAMA & DATA

AH P Singaperbangsa
(Bandingkan dengan Famtree Erni Muthalib, Panembahan Singaperbangsa pendiri Karawang, http://www.geocities.com/erni_muthalib/famtree/psp/d1.htm )
 
AH.1

AH.2 M Kartasasmita (Eyang Salareuma) = Rasmi {AI.1.1.1.1}
AH.2.1
AH.2.2

AH.2.3 Suwitaatmadja (Uwa Guru)
AH.2.3.1 Eddi (Uung)
AH.2.3.1.1 Nunung
AH.2.3.2 Odang
AH.2.3.2.1 Yaya Mulya, SH
AH.2.3.3 Oding S/Titing
AH.2.3.3.1 Tito Ruchiyat
AH.2.3.3.2 Masduki (Tuti)
AH.2.3.3.3 Dulhadi (Iin)
AH.2.3.3.4 Uus Kusumah
AH.2.3.3.5 Samekto Budy (Hety)
AH.2.3.3.6 Bunanto (Anton)
AH.2.3.3.7 Adrizal (Evi)
AH.2.3.3.8 Joko Wibisono (Yuyun)
AH.2.3.3.9 Eman Kamarsah
AH.2.3.3.10 Tomi Mulyono
AH.2.3.3.11 Didit Achdiat (Rini)
AH.2.3.4 Eddie Suwitaatmadja/Toti R
AH.2.3.4.1 Adikusuma (Marie)
AH.2.3.4.2 Undang
AH.2.3.5 Tarlim NS (Mience Garmini)
AH.2.3.6 Hafiz Anwar (Titin Mulyadi)
AH.2.3.6.1 Lieke
AH.2.3.7 Moch Saom (Oon)
AH.2.3.8 (Siti Haerani/Nani)
AH.2.3.9 Aha A (Ema)
AH.2.3.10 Moch Hatta (Tatang)

AH.2.4 Enong Soekarna alias Hassan Husen =
AH.2.4.1 Soeryadi, Ir, M.Sc = Tien Kartinah {AC.1.1}
AH.2.4.1.1 Irene Tresna Wiati, ST, MT
AH.2.4.1.2 Rasmiati, ST
AH.2.4.1.3 Mirawaty, ST
AH.2.4.2 Empon Tutie = Sugandhi, SH (+)
AH.2.4.2.1 Ina =Amri Tanjung, Ir
AH.2.4.2.2 Iman Rahmana
AH.2.4.2.3 Iswan = Anie
AH.2.4.3 Lien, Dra, M.Sc = B Darmawan, Drs, M.Sc
AH.2.4.3.1 Bernardus Raharja, Ir
AH.2.4.3.2 Monika Raharti, Dra, MS
AH.2.4.3.3 Henrietta Rahmani, Ir, M.Sc
AH.2.4.3.4 Stanislous Rahartini, Dra
AH.2.4.3.5 Enriko Rahardi, Ir
AH.2.4.3.6 Pauline Rahmiati, Ir, ME
AH.2.4.3.7 Damian Rahmadi, ST
AH.2.4.4 Soeherman, Ir = Ratna Komala, Dra Apotheker
AH.2.4.4.1 Ari Giovaldi
AH.2.4.4.2 Hilman
AH.2.4.5
AH.2.4.6 Suharya = Wenny Djunasih
AH.2.4.6.1 Ida Widianingsih
AH.2.4.6.2 Erik Rismawan
AH.2.4.6.3 Ira Rahmawaty
AH.2.4.6.4 Asep Adi Djuanda
AH.2.4.7 Mimi Harmini, Ir = Jan Esau Manoppo, Ir
AH.2.4.7.1 Emilia Margaretha Manoppo
AH.2.4.7.2 Jeremias Daniel Manoppo
AH.2.4.8 Suhana = Henny Hendrawaty
AH.2.4.8.1 Adrian R
AH.2.4.8.2 Anette S
AH.2.4.8.3 Emil
AH.2.4.9 Soeparman, Ir = Benny Lestari
AH.2.4.9.1 Djaka Prasena
AH.2.4.9.2 Adji Prabudi
AH.2.4.9.3 Dinda Primatia
AH.2.4.10 Ary Safari, Ir = Taty
AH.2.4.10.1 Safitri

AH.2.5 Wiriaatmaja = Ning
AH.2.5.1 S Benny Suhaeri = Tine
AH.2.5.1.1 Vera Wiriawati
AH.2.5.1.2 Firni Setawati
AH.2.5.1.3 Ferry Wiriatna
AH.2.5.1.4 Victor Setiawan
AH.2.5.2 Dede

AH.2.6 Ehor Suharja = Itoh
AH.2.6.1 Kosasih (Engkos)
AH.2.6.2 Rudi, Ir = Lilis
AH.2.6.3 Wawan
AH.2.6.4 Endah
AH.2.6.5 Dede

AH.2.7 R Tjaswa Kartadipraja =
AH.2.7.1 R Ujang Rusmana
AH.2.7.1.1. Herlina Inderawati
AH.2.7.1.2 Insan Inderaputra = Ade
AH.2.7.1.3 Ardiono = Fera
AH.2.7.1.4 Marsubroto = Ida
AH.2.7.1.5 Aboe Hanifa Hakim
AH.2.7.2 Bastiaans = Ema
AH.2.7.2.1 Edwinne =
AH.2.7.2.1.1 Dian Rosari
AH.2.7.2.1.2 Alexander
AH.2.7.2.1.3 Dwi Ayu
AH.2.7.2.1.4 Dwi Ajeng
AH.2.7.2.2 Yongky Alexander =
AH.2.7.2.2.1 Farah
AH.2.7.2.3 Tatang = Esye
AH.2.7.2.3.1 Endri L = Christine
AH.2.7.2.3.2 Firmansyah = Lala
AH.2.7.2.3.3 Glenn
AH.2.7.2.4 Heru H = Ruth
AH.2.7.2.4.1 Debora
AH.2.7.2.4.2 Samuel
AH.2.7.2.5 David (Cecep)
AH.2.7.2.6 Petrus (Pepet)
AH.2.7.2.7 Abraham (Bram)
AH.2.7.3 Sumarsono = Nirah
AH.2.7.3.1 Sujendro = Inggit
AH.2.7.3.2 Dido
AH.2.7.3.3 Beta
AH.2.7.3.4 Nani
AH.2.7.3.5 Ria
AH.2.7.3.6 Thomas
AH.2.7.3.7 Dewi
AH.2.7.3.8 Gesit
AH.2.7.4 R Suryasa = Aty
AH.2.7.4.1 Iid
AH.2.7.4.2 Aad
AH.2.7.5 Tahri = Wiwi
AH.2.7.5.1 Agus
AH.2.7.5.2 Engkus
AH.2.7.5.3 Ida
AH.2.7.5.4 Dede
AH.2.7.5.5 Rina
AH.2.7.5.6 Heti
AH.2.7.6 Ino Sutisna = Uun Unasih
AH.2.7.6.1 Tatin
AH.2.7.6.2 Ade
AH.2.7.6.3 Dadang Darmawan
AH.2.7.6.4 Ia Herlawati
AH.2.7.6.5 Insan Kurniawan
AH.2.7.7. E Suroso = Etty
AH.2.7.7.1 Acep Eben H
AH.2.7.7.2 Solomon Suranata
AH.2.7.7.3 Nathael Surendra
AH.2.7.7.4 Abi Hesi Suranata
AH.2.7.7.5 Magdalena Dewi Sitiawati
AH.2.7.8 R Rusin = Ihah Parihah
AH.2.7.8.1 Eva Riyanti
AH.2.7.8.2 Elin Marlina
AH.2.7.8.3 Acep Irwan Setiawan
AH.2.7.8.4 Pepen Permana Yuda
AH.2.7.8.5 Arief Gumilar
AH.2.7.8.6 Yulianti
AH.2.7.8.7 Diki Rusnandar
AH.2.7.9 R Enin Dalina = Etty
AH.2.7.9.1 Rita
AH.2.7.9.2 Anna
AH.2.7.9.3 Irwan
AH.2.7.9.4 Yana
AH.2.7.9.5 Hendar
AH.2.7.9.6 Yudi
AH.2.7.10 R Wintarsa = Ayi

AH.2.8 Entin Suhaetini =
AH.2.8.1 Supardi = Titi
AH.2.8.1.1 Rahadi H = Deni
AH.2.8.1.2 Hermawan = Dian
AH.2.8.1.2.1 Arman = Indah
AH.2.8.1.2.2 Dika
AH.2.8.1.2.3 Syezar
AH.2.8.1.3 Evan
AH.2.8.1.3.1 Fani
AH.2.8.1.3.2 Ichsar
AH.2.8.1.4 A Helmi = Dewi
AH.2.8.1.5 Umar Muchsin = Wati
AH.2.8.1.6 A Hendi = Ria
AH.2.8.2 M Nafis = Cicih
AH.2.8.2.1 Wisaksono = Ida
AH.2.8.2.1.1 Bakti = Eka
AH.2.8.2.1.2 Indro
AH.2.8.2.1.3 Yoga
AH.2.8.2.2 Caca = July
AH.2.8.2.2.1 Avianto
AH.2.8.2.3 Rizal Makmur
AH.2.8.2.4 Pramono IT = Titin
AH.2.8.2.5 Harry S = Wiwi
AH.2.8.2.6 Daniel = Tety
AH.2.8.2.7 Hartawan
AH.2.8.2.8 Daradjat
AH.2.8.2.9 Kusharyadi =Reni
AH.2.8.3 A Saleh = Mimin
AH.2.8.3.1 Faisal A = Fani
AH.2.8.3.2 Taufik Farid
AH.2.8.3.3 Fais Nazareth
AH.2.8.3.4 Lucky Faruk
AH.2.8.3.5 Noval Fadis
AH.2.8.3.6 Fedi Putri
AH.2.8.3.7 A Rizal = Devi
AH.2.8.3.8 Martin F (Fadil)
AH.2.8.3.9 Ahmad R = Kiki
AH.2.8.3.10 N Lufita (Nori)
AH.2.8.3.11 Desi N (Lia)
AH.2.8.4 Rukmalasari = Shatto
AH.2.8.4.1 Deden Halilintar
AH.2.8.5 Rucky Rukana, SE =
AH.2.8.5.1 Lulu = Yusak Tripomo, SE
AH.2.8.6 Robert H = Nyai
AH.2.8.6.1 Niki B
AH.2.8.6.2 Antonius
AH.2.8.6.3 Michael = Ita
AH.2.8.6.4 Hendy
AH.2.8.6.5 Eko = Irma
AH.2.8.7 A Suherman (Ahmad)
AH.2.8.8 Danial IK
AH.2.8.9 Syachrial PK


AH.2.9 Mulyadi (+1988) = Emi Suhaemi (+2003)
AH.2.9.1 Haryono (+1982) = Sianne
AH.2.9.1.1 Inggrid
AH.2.9.1.2 Pieter
AH.2.9.1.3 Yongki
AH.2.9.1.4 Dido
AH.2.9.1.7

AH.2.9.2 Sri Agustine (+2000) = Sugandhi (+1999)
AH.2.9.2.1 Neneng Henny = Dudi (+2004)
AH.2.9.2.1.1 Cecep
AH.2.9.2.1.2 Deden
AH.2.9.2.1.3 Anne
AH.2.9.2.2 Eti = Asep
AH.2.9.2.2.1 Elsa
AH.2.9.2.2.2 Erik
AH.2.9.2.3 Ine = Asep Suherman (+)
AH.2.9.2.3.1 Indra
AH.2.9.2.3.2 Nenden
AH.2.9.2.3.3

AH.2.9.3 Nunie Siti Yuniati = Sutedjo (+2000)
AH.2.9.3.1 Deni Suhendra = Sapikyati
AH.2.9.3.1.1 Hendri
AH.2.9.3.1.2 Adit
AH.2.9.3.2 Rani Indriani
AH.2.9.3.3 Andre I Irawan, Ir = Nancy
AH.2.9.3.4 Ester Hera Triana, S.Pd = Usama Sigit, Ir

AH.2.9.3.4.1 Mikael
AH.2.9.3.4.2 Denisa
AH.2.9.3.5 Chepi Bunyamin = Diana Aprilia
AH.2.9.3.5.1 Ezra
AH.2.9.3.6 Debora Dian Ariyati = Emil R Karim
AH.2.9.3.6.1 Denanti
AH.2.9.3.6.2 Aulia
AH.2.9.4 Bambang Mulyadi, SH = Titi
AH.2.9.4.1 Agung = Dewi
AH.2.9.4.1.1
AH.2.9.4.2 Ibnu
AH.2.9.5 Endang = Tjutju Hasbullah Sendjaja
AH.2.9.5.1 Heru Ganifian = Koni
AH.2.9.5.1.4
AH.2.9.5.2 Devy Eva Chandra = Mudadzir
AH.2.9.5.2.1 Boboy
AH.2.9.5.2.2 Utari
AH.2.9.5.3 Nita Garnita (+2004) = Dian Azwar
AH.2.9.5.3.1 Aurora
AH.2.9.5.3.2 Ikbal
AH.2.9.5.4 Lia Meidiana = Firmansyah
AH.2.9.6 Suryoko
AH.2.9.7 Suryono, Ir = Dewi
AH.2.9.7.1 Haryana N =
AH.2.9.7.1.2
AH.2.9.7.2 Irma =Eris M
AH.2.9.7.2.3
AH.2.9.7.3 Bob Handoyo =
AH.2.9.7.4 Carlos Pratomo

AH.2.10 Ebo Subardjo =
AH.2.10.1 Dedi Subardi =
AH.2.10.1.1 Riyan Krisna
AH.2.10.1.2 Neneng Amelia
AH.2.10.1.3 Ade Cintha
AH.2.10.2 Nana Subarnas
AH.2.10.3 Maman Subardiman
AH.2.10.4 Barkah

AH.2.11 Eno Sutisna =
AH.2.11.1 Yusuf = Empin
AH.2.11.1.1 Sukarya
AH.2.11.1.2 Usman
AH.2.11.1.3 Kusnadi = Kurniasih
AH.2.11.1.4 Cecep = Euis
AH.2.11.1.5 Asep H
AH.2.11.1.6 Dicky
AH.2.11.2 Toyib = Entres
AH.2.11.2.1 Suhendar = Yani
AH.2.11.2.2 Dian R
AH.2.11.2.3 Gurnita
AH.2.11.2.4 Anang A = Wiwin
AH.2.11.2.5 Ayi S
AH.2.11.2.6 Priyatna
AH.2.11.2.7 Kurnia
AH.2.11.2.8 Agus J
AH.2.11.3 Asin = Eri
AH.2.11.3.1 Dewi
AH.2.11.4 Syarifudin = Titing
AH.2.11.4.1 Sony
AH.2.11.4.2 Ace
AH.2.11.4.3 Santo = Sofie
AH.2.11.4.4 Reski = Emma
AH.2.11.4.5 Sani
AH.2.11.4.6 Hari
AH.2.11.5 Cecep Kresna =
AH.2.11.5.1 Jenika
AH.2.11.5.2 Jessika
AH.2.11.5.3 Jenifer
AH.2.11.6 Sutikna = Nunung
AH.2.11.7 Dodi Mihardja
AH.2.11.8 Aep Sulaeman, SH, Sp Not
AH.2.11.9 Galih = Neneng
AH.2.11.10 Cecep Sutrisna, SH

AH.2.12 Soenaryo = Eni
AH.2.12.1 Edi Sumiadi (Didit)
AH.2.12.1.1 Hikmawati
AH.2.12.1.2 Priohutomo
AH.2.12.1.3 Surya
AH.2.12.1.4 Iman Hafizun
AH.2.12.1.5 Rahma Syavitri
AH.2.12.2 Djadja Hardiman
AH.2.12.2.1 Lina Herlina
AH.2.12.2.2 Tony Hermanto
AH.2.12.2.3 Budiman I Buana
AH.2.12.2.4 Dian D Herdiana
AH.2.12.2.5 Hery Herdianto
AH.2.12.2.6 B Kristianto
AH.2.12.3 T Sumiharto (Toto)
AH.2.12.3.1 D Kwardana
AH.2.1.2.3.2 Feraun Cesario
AH.2.12.4 Dadi Rochnadi S, Ir = Neneng
AH.2.12.4.1 W Herdana
AH.2.12.4.2 Fitri A
AH.2.12.4.3 Eva Permatasari
AH.2.12.4.4 Yogi Prayoga

AH.2.13 Yeti Suhaety =
AH.2.13.1 Roby
AH.2.13.2 Wintarsa (Wiwi) =
AH.2.13.3 Ganjar (Agah) =
AH.2.13.3.1 Heru Sumantri.
AH.2.13.3.2 Lita Erlytawati
AH.2.13.4 Sudrajat (Ajat)
AH.2.13.4.1 Rangga P
AH.2.13.4.2 Aditya Permana
AH.2.13.4.3 Nugraha S
AH.2.13.5 Sony
AH.2.13.6 A Kadar (Adang)
AH.2.13.6.1 Adrie Permana
AH.2.13.6.2 Indra Haryadi
AH.2.13.6.3 Dessy Indriasari
AH.2.13.7 Didi Supriadi (Encas)

AH.2.14 H E Sujana (Enjo) =
AH.2.14.1 Toto Sugondo = Etty
AH.2.14.1.1 Ronnie E
AH.2.14.1.2 Shinta Sugondo
AH.2.14.1.3 Astari Sugondo
AH.2.14.1.4 Dimas
AH.2.14.2 H D Agus Rahmat, Drs = Nenny
AH.2.14.2.1 Anggia Satriani
AH.2.14.2.2 Audi L
AH.2.14.2.3 Zakaria W Bagja
AH.2.14.3 H D Rusnaedi (Adid)
AH.2.14.3.1 Daisy H Utami
AH.2.14.3.2 Siti Nur Fitria
AH.2.14.4 D Djohar H = Ica
AH.2.14.4.1 Anugrah Djohar
AH.2.14.4.2 Rangga Djohar
AH.2.14.5 Syukur (Ukun)
AH.2.14.6 Subur, Ir
AH.2.14.7 Kemal Taufik, Drs = Diah
AH.2.14.8 Suhud
AH.2.14.9 Pepen Effendi = Ira


AH.3 Mayang = Ngabihi

DATA SEMENTARA : 21 MAR 2005

No comments: